בחרו להרגיש טוב - עיתון בקהילה

ראיון הכרות עם הרב שמחה צישינסקי פורסם בעיתון 'בקהילה'