קבצים לדוגמא לשמיעה

קטעי האזנה לדוגמא - קורס הקשיבה

שיעור 1

הסיביטי בשדה החינוך, מפת הנפש, תרפיית הבחירה

שיעור 2 חלק א

מפת הנפש, בחירה ואמונה, איך נוצרים רגשות

שיעור 3 חלק א

חרדות, פתיח עקרונות להבנת המנגנון החרדתי, וידע מעשי למניע

שיעור 4 חלק א

המשך ידע מעשי למניעת היווצרות חרדות, עם דגש על חרדה חברתית

שיעור 5

פיתוח היכולת למניעת חרדות ורגשות שליליים, בדגש על נחיתות יצירת

שיעור 6

חרדת ביצוע, חרדת בחינות, פוסט טראומה, והמשמעות הרגשית

שיעור 7

חלק א אוסידי, כפייתיות, נערווים, פתיח

שיעור 8 חלק א

אוסידי, התמקדות בפן החינוכי ובמניעת היווצרות הבעיה

שיעור 9 חלק א

אוסידי, הרחבה והפנמה לתהליכי מניעה הרחבה על מחשבות טורדני

שיעור 10

סיום כפייתיות וסיכום חשיפות במימד הרוחני, חשיפות באובססיות

שיעור 11

משולש הקיום - ערך עצמי, דימוי עצמי וביטחון עצמי, פתיח

שיעור 12

ערך עצמי והעולם הרגשי, אנרגיית הקנאה

שיעור 13

ערך עצמי והעולם הרגשי, היווצרות

שיעור 14 חלק א

ערך עצמי והעולם הרגשי, התהוות

שיעור 15 חלק א

ערך עצמי והעולם הרגשי, פרקטיקה

שיעור 16

סיום ערך דימוי ובטחון עצמי נחיתות וחרדה חברתית